O NAS

ZACHODNIOPOMORSKI SZTAB RATOWNICTWA DROGOWEGO powstał by działać na rzecz ludności, niosąc pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego spowodowanych klęskami żywiołowymi i wypadkami losowymi takimi jak wypadki drogowe, katastrofy komunikacyjne oraz inne zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego.
Bierzemy udział w zabezpieczeniu imprez masowych, festynów i ratownictwie drogowym jako wsparcie dla służb profesjonalnych ( pogotowia, straży pożarnej, policji ) poprzez organizowanie punktów pomocy przedmedycznej i niesienie pomocy w wypadkach drogowych.
Ponadto wykonujemy społeczne patrole na drogach dojazdowych do Szczecina, szczególnie na krajowej 3, która jest główna trasą dojazdową do miejscowości nadmorskich, gdzie współpracujemy z policja z Goleniowa i Kamienia Pomorskiego.
Prowadzimy również prelekcje dla dorosłych i młodzieży, których celem jest szerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Oferujemy szkolenie osób obsługujących punkty udzielania pierwszej pomocy i apteczek w ramach zakładowego systemu pierwszej pomocy. Szkolenia obejmują udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w urazach i zachorowaniach w oparciu o wytyczne European Resuscitation Council.