WZYWANIE POMOCY

Najpierw sprawdź, czy bezpiecznie możesz udzielić pomocy.

Ostrożnie zbadaj ofiarę. Sprawdź, czy jest przytomna, oraz skontroluj podstawowe funkcje życiowe. Delikatnie odchyl jej głowę do tyłu, często ten ruch przywraca normalny oddech. Jeśli ranny nie oddycha, zastosuj sztuczne oddychanie. Jeśli jest krwotok, staraj się go zatamować. Jeśli przestało pracować serce i poszkodowany nie oddycha, trzeba podjąć czynności reanimacyjne i wezwać pogotowie. Gdy ofiara ma poważne obrażenia szyi lub pleców, nie wolno jej ruszać – chyba, że ratujemy ją przed pożarem, wybuchem itp.
U ofiar wypadków samochodowych zawsze musisz podejrzewać uszkodzenie kręgosłupa.
Każdorazowo, gdy istnieje zagrożenie zdrowia i życia rannego, po wykonaniu czynności
ratujących należy skorzystać z pomocy lekarskiej.


Wzywanie pomocy


Pamiętaj, aby jak najszybciej wezwać pomoc. Jeżeli jest co najmniej dwóch ratujących, jeden z nich udaje się po pomoc zaraz po stwierdzeniu, że poszkodowany nie oddycha. Gdy na miejscu wypadku jest tylko jeden ratujący, a poszkodowany jest osobą dorosłą, która nie oddycha prawdopodobnie w wyniku choroby serca, należy natychmiast wezwać pomoc. W przypadku prawdopodobieństwa utraty przytomności w wyniku braku oddechu, np. spowodowanego urazem, tonięciem, zadławieniem, zatruciem, oraz gdy poszkodowanym jest niemowlę lub dziecko, ratujący powinien przez blisko 1 minutę wykonywać zabiegi przywracające podstawowe czynności życiowe (oddech, praca serca).

Informacja o wypadku powinien zawierać następujące dane

(dotyczy wszystkich numerów ratunkowych):


CO?– rodzaj wypadku (np. zderzenie samochodów, upadek z drabiny, utonięcie, itp.),
GDZIE?– miejsce wypadku,

ILE?– liczba poszkodowanych,
JAKI?– stan poszkodowanych,
CO ROBISZ?– informacje o udzielonej dotychczas pomocy,
KIM JESTEŚ?– dane personalne osoby wzywającej pomoc
(numer telefonu, z którego dzwonisz).


Gdy istnieje dodatkowe niebezpieczeństwo (np. cysterna) – poinformuj o tym.
Nigdy pierwszy nie odkładaj słuchawki!!!Numery służb ratowniczych:


997 – Policja

998 – Straż Pożarna

999 – Pogotowie Ratunkowe

112 – telefonując z telefonu komórkowego dodzwaniamy się do najbliższej jednostki policji.
Połączenie jest bezpłatne i można je zrealizować z dowolnego telefonu komórkowego nawet bez logowania się do sieci operatora.

601 100 100 – numer Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, połączenie z każdego telefonu komórkowego
601 100 300 – numer komórkowy Górskiego oraz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego, dostępny jest dla wszystkich, a bezpłatny dla abonentów sieci Plus