RKO

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa u dorosłych

Zanim podejmiesz czynności ratownicze upewnij się, czy jest bezpiecznie w miejscu zdarzenia i czy nic Tobie i świadkom zdarzenia nie zagraża. Jeżeli jest bezpiecznie rozpocznij czynności ratownicze
OCEŃ STAN ŚWIADOMOŚCI
NIE REAGUJE
ZAWOŁAJ POMOC
UDROŻNIJ DROGI ODDECHOWE
OCEŃ ODDECH – 10 sek.
BRAK PRAWIDŁOWEGO ODDECHU
ZADZWOŃ PO POMOC
tel. 999 lub 112
WYKONAJ 30 UCISKÓW KLATKI PIERSIOWEJ
WYKONAJ 2 WDECHY RATUNKOWE
ORAZ 30 UCISKÓW
CZYNNOŚCI KONTYNUUJ DO CZASU
PRZYBYCIA FACHOWEJ POMOCY

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dzieci

Zanim podejmiesz czynności ratownicze upewnij się, czy jest bezpiecznie w miejscu zdarzenia i czy nic Tobie i świadkom zdarzenia nie zagraża. Jeżeli jest bezpiecznie rozpocznij czynności ratownicze
OCEŃ STAN ŚWIADOMOŚCI
NIE REAGUJE
ZAWOŁAJ POMOC
UDROŻNIJ DROGI ODDECHOWE
OCEŃ ODDECH – 10 sek.
BRAK PRAWIDŁOWEGO ODDECHU
WYKONAJ 5 WDECHÓW RATOWNICZYCH
WYKONAJ 30 UCISKÓW KLATKI PIERSIOWEJ
WYKONAJ 2 WDECHY RATUNKOWE
ORAZ 30 UCISKÓW
PO 1 minucie ZADZWOŃ PO POMOC
Tel. 999 lub 112
CZYNNOŚCI KONTYNUUJ DO CZASU
PRZYBYCIA FACHOWEJ POMOCY